Historie dechové hudby v Rouchovanech začíná podle pamětníků již v době první republiky. Přesné datum vzniku ani jméno kapely není dochováno. Jedním z prvních kapelníků byl místní listonoš František Růžička, který hrával na trombón. Kapela hrávala na akcích v Rouchovanech a v jejím nejbližším okolí. Krátce před 2. světovou válkou převzal kapelnický post ředitel místní školy a zároveň baskřídlovák kapely Vojtěch Král.

S ukončením 2. světové války byla v tehdejším Rumunsku zrušena monarchie a zrušena i rumunská královská hudba a její vojenská hudební škola. Kapelníkem této hudby byl rouchovanský rodák Karel Neubert, který se z Rumunska vrátil do rodné vesnice a převzal vedení rouchovanské kapely. Současně začal vyučovat místní děti hře na hudební nástroje. V té době byl tak velký zájem o dechovou hudbu, že na posledním všesokolském sletu v r. 1948 kapela čítala 49 členů.

Bohužel nástupem nových pořádků té doby došlo k útlumu všech spolkových hnutí a k rozpadu této kapely. Ale život bez muziky se nedá dlouho vydržet, zvlášť pro muzikanty zvyklé "být stále mezi lidmi". A tak po dohodě s místním národním výborem vznikla v Rouchovanech Osvětová beseda a v roce 1955 byla založena Dechová hudba Osvětové besedy Rouchovany, jejímž kapelníkem se stal místní kovář Bohumil Jelínek starší. Obsazení dechovky bylo od té doby již pouze jedenáctičlenné.

V roce 1967 se z vojenské základní služby vrátil křídlovák Blahoslav Salák, v současné době služebně nejstarší člen kapely, a navrhl zkrátit název kapely na současný název Rouchovanka.

Mezi členy kapely patřili pánové Hrůza a Vávra (později B.Matějka a V.Mik) (klarinety), Šlapák (později J.Přerovský), B.Salák (křídlovky), B.Jelínek ml. (nejprve křídlovka, později Es trubka, harmonika, zpěv a kapelník), V.Král (později J.Kopeček), A.Hošek (baskřídlovky), J.Kudrna (trombón) později O.Pavlík (bastrubka), B.Jelínek st. (Es trubka a kapelník), O.Svoboda nebo K.Veselý (bas), V.Horák nebo O.Svoboda (bicí).

Rouchovany leží v samém jihovýchodním cípu okresu Třebíč, ale hlavním regionem působení byl severozápad znojemského okresu. Velice zajímavé a muzikanty často vzpomínané je i účinkování na sportovně - kulturních zájezdech s rouchovanskými fotbalisty do Fußheimu v bývalé NDR.

A jak už to v životě bývá starší uvolňují místo mladším, tak i v Rouchovance se muzikanti střídali.

Kapelnictví po svém tátovi v sedmdesátých letech převzal Bohumil Jelínek mladší a vedl tak kapelu až do roku 2000, kdy mu nemoc již nedovolila aktivně hrát. Mezi dalšími, kteří s Rochovankou hráli, nemohu nevzpomenout na bubeníka Jirku Dvořáka z Hrotovic a Josefa Filipského z Rozkoše, jemuž na poslední cestu přišlo zahrát 60 muzikantů.

Přelom století, konkrétně léta 1996 až 2001 dopsal poslední takty celkem šesti muzikantů, ale nových mladých se v těchto končinách moc nerodí. Spíše klávesáci nebo kytaristé.

Současný kapelník Rouchovanky, křídlovák Standa Slatinský, začal v kapele hrát v r.1987. V r.1991 odchodem na základní vojenskou službu bylo jeho členství přerušeno a obnoveno až v r.1997. Hrát se učil u Františka Padělka, kapelníka Krhovanu.

Kapelu převzal v r.2001 s pěti muzikanty. V současné době je muzikantů hrajících s Rouchovankou celkem 12:
Bohumír Matějek Es klarinet a Jaroslav Diviš B klarinet, Stanislav Slatinský, Jan Přerovský, Jiří Diviš (nejmladší) - křídlováci, Vilém Mik tenor, Oldřich Moulis baryton, Blahoslav Salák (služebně nejstarší) trubka B, Josef Mrňa bastrubka, Oldřich Svoboda bas nebo bicí, Lukáš Diviš bas nebo klarinet, Bedřich Chytra zpěv.

Na podzim roku 2006 dohrál svoji poslední píseň a odešel do muzikantského nebe náš trombónista Karel Tretera. Karlíku, všichni z Rouchovanky Ti posílají velký dík. A věř, že Tvému nástupci budeme neustále připomínat, že "doprovody musí bořit Jericho. No doslova tak".

V roce 2007 jsme nazávali užší spolupráci se ZUŠ v Hrotovicích. Paní ředitelka PaeDr. Jiřina Suchardová a pan učitel dechového oddělení Ladislav Cafourek nám vyšli vstříc, a tak jsme se žáky dechového oddělení nacvičili několik skladeb (polek a valčíků). Žáci pak s námi vystupovali na veřejnosti. První vystoupení se uskutečnilo při oslavách osvobození v květnu (Rouchovany, Hrotovice) a druhé pak o prázdninách v době rouchovanské poutě (koncerty v Hrotovicích a Rouchovanech).

Na umělecké stránce našich vystoupení se podílí Oldřich Moulis, naš baskřídlovák a současně vedoucí kapely MODUO.

Hrajeme v blízkém okolí Rouchovan především na pouťích, plesech, lidových i církevních slavnostech, pohřbech a také na vlastních událostech - oslavy narozenin, promocí apod.

Repertoár kapely je tvořen nejen skladbami v rytmu polky a valčíku moravských a českých autorů (M.Prajka, V.Maňas, M.R.Procházka, J.Slabák, B.Smišovský, K.Vacek, J.Vejvoda, L.Kubeš, J.Hotový, V.Fuka a další), ale i skladbami lidovými.

Navázali jsme také muzikantskou spolupráci s Musikkapelle Bodman z německého městečka Bodman am Bodensee. V roce 2006 jsme účinkovali na jejich Apfelkuchenfest. V roce 2007 přijeli k nám do Rouchovan a vystoupili na rouchovanské pouti. Společné vystoupení jsme měli i v Hrotovicích na zámku. S dechovou hudbou Musikkapelle Bodman přijelo i několik jejich kamarádů z vedlejší vesnice Espasingen, kteří nás pozvali na jejich podzimní slavnosti – Herbstfest 2008.